รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

รับขยายรูปภาพ
in บริการ

รับขยายรูปภาพ

ไฟล์รูปภาพที่ได้จากกล้องถ่ายรูปในปัจจุบันนั้นถือได้ว่ามีคุณภาพค่อนข้างสูงและมีขนาดเพียงพอสำหรับการพิมพ์ขนาดมาตรฐานทั่วๆ ไป แต่ในบางครั้งเราจำต้องพิมพ์ในขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดต้นฉบับของรูปภาพ เราจำเป็นต้องมีการเพิ่มขนาดรูปภาพเพื่อให้มีได้ขนาดตามต้องการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเช่นโฟโต้ชอป (Adobe Photoshop) ในการจัดการ การขยายรูปภาพใน Photoshop นั้นถ้าขนาดใหม่ที่ต้องการไม่ใหญ่กว่าขนาดต้นฉบับมากนักอาจจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าขนาดใหม่ที่ต้องการมีขนาดใหญ่กว่าต้นฉบับมากการเพิ่มขนาดโดยวิธีทั่วไปอาจจะทำให้รูปภาพสูญเสียคุณภาพและความคมชัดได้

Continue Reading