รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

รับลบลายน้ำ
in บริการ

รับใส่-ลบลายน้ำรูปภาพ

ลายน้ำรูปภาพ (Watermark) โดยส่วนมากนิยมใส่เป็นชื่อ โลโก้ หรือข้อความต่างๆ บนรูปภาพเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของ ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้สำหรับใส่ลายน้ำรูปภาพให้เลือกใช้มากมาย แต่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือโปรแกรม Photoshop ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการลบลายน้ำออกจากรูปภาพซึ่งก็มีโปแกรมหรือเว็บไซต์ให้บริการแบบออนไลน์ให้เลือกมากมาย 

Continue Reading