รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

การแปลงไฟล์คืออะไร
in สาระน่ารู้

การแปลงไฟล์คืออะไร ทำไมต้องแปลงไฟล์

สำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าแปลงไฟล์ การแปลงไฟล์นั้นคือการแปลงไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรืออาจจะยังคงเป็นประเภทเดิมแต่แปลงเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรมเดียวกันแต่เป็นรุ่นที่ต่างกันได้ ปัจจุบันการแปลงไฟล์สามารถทำได้โดยโปรแกรมต้นฉบับที่ใช้สร้างไฟล์นั้นด้วยการเลือกบันทึกเป็นไฟล์นามสกุลอื่นที่นอกเหนือจากนามสกุลของโปรแกรมนั้นๆ ยกตัวอย่างในโปรกรม Microsoft Word ที่ปกติใช้บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .doc แต่เราสามารถบันทึกไฟล์เป็นนามสกุลอื่นได้ด้วยอย่างเช่นเป็นไฟล์ PDF, TXT  หรือ HTM

Continue Reading