รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

แปลงรูปภาพเป็นลายเส้น
in บริการ

รับแปลงรูปภาพเป็นลายเส้น

ไฟล์ลายเส้น (เวกเตอร์) นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ในด้านงานพิมพ์นั้นสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของไฟล์ได้โดยไม่จำกัดและไม่สูญเสียรายละเอียดของงานแม้แต่น้อย และนอกจากจะนำไปใช้ในด้านงานพิมพ์และไฟล์ประเภทนี้ยังใช้ในงานตัดสติกเกอร์และงานเลเซอร์ต่างๆ

Continue Reading