รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

PDF to Word
in บริการ

รับแปลงไฟล์ PDF เป็น Word

ไฟล์ Word คือไฟล์เอกสารชนิดนึงที่ถูกสร้างและบันทึกโดยโปรแกรม Microsoft Word ซึ้งแท้จริงแล้วไฟล์ของโปรแกรมนี้มีนามสกุลเป็น .Doc หรือ .Docx แต่ผู้คนนิยมเรียกกันติดปากว่าไฟล์เวิร์ด (Word)

Continue Reading