รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

แปลงไฟล์ AutoCad
in บริการ

รับแปลงไฟล์ AutoCAD (DWG DXF)

โปรแกรม AutoCAD (ออโต้แคด) เป็นโปรแกรมออกแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งสามารถใช้ออกแบบได้ทั้งงานสองมิติ (2D) และสามมิติ (3D) ซึ่งส่วนมากนิยมนำมาใช้ออกแบบงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบอื่นๆ ได้เช่นกัน

Continue Reading