รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

แปลง PDF เป็น Ai
in บริการ

รับแปลงไฟล์ PDF เป็น Ai

ไฟล์ PDF ถึงแม้ว่าจะเป็นไฟล์มีความสะดวกในการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลหากันในยุคปัจจุบันแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือการแก้ไข-เพิ่มเติมข้อมูลสามารถทำได้ค่อนข้างยาก

Continue Reading
รับแก้ไขไฟล์ PDF
in บริการ

รับแปลงไฟล์ PDF แก้ไขไฟล์ PDF

ไฟล์ PDF คือไฟล์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยส่วนมากนิยมจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ขอมูลต่างๆ ที่ใช้เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและส่งต่อหากันผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิค(Email) และสามารถเปิดดูได้ง่ายจากโปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์หรือสมาทโฟนทั่วไปโดยไม่ต้องลงโปรแกรมพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใดไฟล์ PDF ส่วนมากนิยมใช้เพื่อแสดงข้อมูลเพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการดัดแปลงแก้ไขข้อมูล แต่ก็มีบางครั้งที่ไฟล์ PDF ถูกบันทึกเพื่อให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างไฟล์แบบฟอร์มต่างๆ

Continue Reading