Tag: แปลง PDF เป็น Ai

รับแปลงไฟล์ PDF แก้ไขไฟล์ PDF

ไฟล์ PDF คือไฟล์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยส่วนมากนิยมจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ขอมูลต่างๆ ที่ใช้เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและส่งต่อหากันผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิค(Email) และสามารถเปิดดูได้ง่ายจากโปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์หรือสมาทโฟนทั่วไปโดยไม่ต้องลงโปรแกรมพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ไฟล์ PDF ส่วนมากนิยมใช้เพื่อแสดงข้อมูลเพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการดัดแปลงแก้ไขข้อมูล แต่ก็มีบางครั้งที่ไฟล์ PDF ถูกบันทึกเพื่อให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างไฟล์แบบฟอร์มต่างๆ

รับแปลงไฟล์ PDF
รับแปลงไฟล์ PDF
Read More รับแปลงไฟล์ PDF แก้ไขไฟล์ PDF