รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

แปลงเสียงเป็นข้อความ
in บริการ

รับแปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความ

ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในประเภทไฟล์ที่สามารถทำได้ง่ายนั่นก็คือไฟล์เสียง และในบางครั้งเราก็มีความจำเป็นต้องแปลงข้อมูลที่อยู่ในเสียงนั้นมาเป็นข้อความ เพื่อให้สะดวกในการนำไปใช้งานหรือส่งต่อหากันได้ง่ายขึ้น

Continue Reading