รับแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด-ทุกโปรแกรม

รับแปลงไฟล์ INDD
in บริการ

รับแปลงไฟล์ INDD

ไฟล์นามสกุล INDD เป็นไฟล์ที่ถูกสร้างและบันทึกจัดเก็บด้วยโปรแกรม Adobe InDesign (อะโดบี อินดีไซน์) ซึ้งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการทำหนังสือหรือนิตยสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน จุดเด่นของโปรแกรมอินดีไซน์คือการสามารถที่จะจัดการหน้ากระดาษของหนังสือไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนหน้าที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย การจัดการรูปแบบพารากราฟ (Paragraph Style)และรูปแบบตัวอักษร (character style) ทำให้สะดวกต่อการแก้ไข ซึ้งความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ในโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ อย่าง Photoshop หรือ Illustrator

Continue Reading