รับแปลงไฟล์ PDF เป็น Ai
in บริการ

รับแปลงไฟล์ PDF เป็น Ai

ไฟล์ PDF ถึงแม้ว่าจะเป็นไฟล์มีความสะดวกในการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลหากันในยุคปัจจุบันแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือการแก้ไข-เพิ่มเติมข้อมูลสามารถทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้การที่จะแก้ไขไฟล์ PDF เราจำเป็นต้องแปลงไฟล์ชนิดนี้ให้เป็นรูปแบบไฟล์ที่สามารถทำการจัดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายอย่างเช่นไฟล์ Ai

แปลง PDF เป็น Ai
แปลง PDF เป็น Ai

ไฟล์ Ai คือไฟล์กราฟิกประเภทหนึ่งที่สามารถจัดการหรือสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกบันทึกไฟล์ Ai เป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยโปรแกรม Illustrator ได้เลยโดยคลิกที่ที่เมนู File – Save as ตั้งชื่อไฟล์และเลือกช่อง Save as type เป็น PDF

บันทึกไฟล์ Ai เป็น PDF ด้วย  Adobe Illustrator
บันทึกไฟล์ Ai เป็น PDF ด้วย Adobe Illustrator

สำหรับการแปลงไฟล์ PDF เป็น Ai นั้นเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ PDF ในโปรแกรม Illustrator ได้ทันทีเช่นเดียวกัน แต่ส่วนมากเรามักจะประสบปัญหาคือไฟล์มีความเพี้ยนไปจากต้นฉบับไม่มากก็น้อย

อีกวิธีหนึ่งในการแปลงไฟล์ PDF เป็น Ai คือการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการแปลงไฟล์ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันเช่น convertio หรือ pdfmall หรือหากไฟล์ที่ได้จากผู้บริการเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการ หรือท่านมีไฟล์ PDF จำนวนมากที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ Ai สามารถใช้บริาการจากเราได้ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของงาน และเรายังสามารถแก้ไข เพิ่มเติมงานได้ตามต้องการ

Post Comment