รับแปลงไฟล์ PDF แก้ไขไฟล์ PDF
in บริการ

รับแปลงไฟล์ PDF แก้ไขไฟล์ PDF

ไฟล์ PDF คือไฟล์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยส่วนมากนิยมจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ขอมูลต่างๆ ที่ใช้เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและส่งต่อหากันผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิค(Email) และสามารถเปิดดูได้ง่ายจากโปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์หรือสมาทโฟนทั่วไปโดยไม่ต้องลงโปรแกรมพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ไฟล์ PDF ส่วนมากนิยมใช้เพื่อแสดงข้อมูลเพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการดัดแปลงแก้ไขข้อมูล แต่ก็มีบางครั้งที่ไฟล์ PDF ถูกบันทึกเพื่อให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างไฟล์แบบฟอร์มต่างๆ

รับแปลงไฟล์ PDF
รับแปลงไฟล์ PDF

ปัจจุบันไฟล์ PDF สามารถสร้างได้ง่ายผ่านโปรแกรมจัดการเอกสารหรือโปรแกรมสำหรับทำกราฟิคทั่วไปเช่น โปรแกรม MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign การแก้ไขไฟล์ PDF ถ้าเราไม่มีไฟล์ต้นฉบับที่ใช้สร้างไฟล์ PDF นั้นๆ เราจำเป็นต้องแปลงให้เป็นไฟล์ชนิดอื่นที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เช่น แปลงไฟล์ PDF เป็น Doc ที่ทำให้สามารถใช้โปรแกรม Ms Word แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้
หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขไฟล์ PDF ถ้ามีจำนวนไม่มากท่านสามารถใช้บริการแปลงไฟล์ PDF ออนไลน์ได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ https://online2pdf.com/, https://freepdfconvert.com/, https://smallpdf.com/pdf-converter

ตัวอย่างไฟล์ PDF
ตัวอย่างไฟล์ PDF

แต่ถ้าหากท่านมีไฟล์จำนวนมากและต้องการไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้และมีรูปแบบใกล้เคียงไฟล์ต้นฉบับมากที่สุด เรามีบริการรับแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์รูปแบบอื่นตามที่ท่านต้องการเช่น

  • แปลงไฟล์ PDF เป็น Doc
  • แปลงไฟล์ PDF เป็น Xls
  • แปลงไฟล์ PDF เป็น Ai
  • แปลงไฟล์ PDF เป็น Psd
  • แปลงไฟล์ PDF เป็น JPG

และเรามีบริการรับแก้ไขไฟล์ PDF โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางส่วนที่ต้องการเช่น เปลี่ยนชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ต่างๆ ที่แสดงบนเอกสาร (ไม่รับแก้ไขดัดแปลงเอกสารทางราชกาลทุกชนิด) ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและความยากง่ายของงาน ท่าสามารถส่งตัวอย่างงานมาขอประเมินราคาได้ฟรีที่

One thought on “รับแปลงไฟล์ PDF แก้ไขไฟล์ PDF

Post Comment