รับแปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ AI หรือ EPS
in บริการ

รับแปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ AI หรือ EPS

ไฟล์ที่มีนามสกุล XLS คือไฟล์ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล ซึ่งโดยปกติโปรแกรมชนิดนี้นิยมใช้จัดการขัอมูลเกี่ยวกับตัวเลขหรือจัดการเกี่ยวกับบัญชีที่จำเป็นต้องมีการคำนวนต่างๆ แต่ก็เป็นที่นิยมในการใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ด้วยเช่นกันเนื่องจากโปรแกรมมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นตารางทำให้สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

แปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ AI หรือ EPS
แปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ AI หรือ EPS

ส่วนไฟล์ Ai หรือ EPS นั้นเป็นไฟล์ใช้จัดเก็บข้อมูลประเภทกราฟฟิคลายเส้น (เวกเตอร์) ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สร้างไฟล์ประเภทนี้มีอยู่หลายโปรแกรมแต่เป็นที่นิยมที่สุดคือโปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ Adobe Illustrator และ คอเรลดรอว์ (Corel Draw) 

การที่จะนำข้อมูลจากไฟล์โปรแกรม Excel มาใช้ในโปรแกรม Illustrator นั้นสามารถทำได้ด้วยการทำสำเนาผ่านโปรแกรมความจำสำรองที่เรียกว่าคลิปบอร์ด (Copy-Patse) แต่ถ้าข้อมูลมีเยอะมากการที่จะใช้วิธีนี้ในการจัดการอาจจะใช้เวลานานและอาจจะไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดได้

แปลงไฟล์ Excel เป็นไฟล์ Illustrator หรือ Corel Draw
แปลงไฟล์ Excel เป็นไฟล์ Illustrator หรือ Corel Draw

สำหรับใครที่ต้องการจะแปลงข้อมูลจำนวนมากที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ XLS หรือไฟล์อื่นให้เป็นไฟล์ในรูปแบบไฟล์ลายเส้นเช่นไฟล์ Ai หรือ EPS เรามีบริการรับแปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ Ai, EPS หรือไฟล์กราฟฟิคลายเส้นประเภทอื่นๆเช่นไฟล์รูปภาพต่างๆ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน สามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ v i s o o t s a @จีเมล.คอม

Post Comment