รับใส่-ลบลายน้ำรูปภาพ
in บริการ

รับใส่-ลบลายน้ำรูปภาพ

ลายน้ำรูปภาพ (Watermark) โดยส่วนมากนิยมใส่เป็นชื่อ โลโก้ หรือข้อความต่างๆ บนรูปภาพเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของ ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้สำหรับใส่ลายน้ำรูปภาพให้เลือกใช้มากมาย แต่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือโปรแกรม Photoshop ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการลบลายน้ำออกจากรูปภาพซึ่งก็มีโปแกรมหรือเว็บไซต์ให้บริการแบบออนไลน์ให้เลือกมากมาย 

ลบลายน้ำ
ลบลายน้ำ

หากท่านมีไฟล์รูปภาพไม่มากนักก็สามารถเลือกใช้บริการใส่-ลบลายน้ำรูปจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการทั่วไปได้ แต่หากท่านมีรูปภาพจำนวนมาก สามารถใช้บริการจากเราได้ เรามีบริการรับใส่ลายน้ำรูปภาพ ลบลายน้ำรูปภาพ แก้ไขลายน้ำรูปภาพ ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนรูปภาพและความยากง่าย รับประกันความพึงพอใจในผลงาน 

ใส่ลายน้ำรูปภาพ

หมายเหตุ: การลบลายน้ำรูปภาพด้วยโปรแกรมทั่วไปใช้หลักการทำงานคือคัดลอกส่วนของรูปภาพรอบๆ ลายน้ำแล้วนำมาวางบนลายน้ำอีกที ซึ่งวิธีการนี้อาจจะวิธีง่ายและเร็วแต่ผลลัพท์ที่ได้จะไม่สามารถลบได้แบบ 100% วิธีที่ดีสุดคือการใช้ Photoshop ในการตัดต่อซึ่งผลลัพท์ที่ได้อาจจะดีกว่าแต่ก็ใช้เวลามากกว่ามาก

Post Comment