ไฟล์คอมพิวเตอร์คืออะไร
in สาระน่ารู้

ไฟล์คอมพิวเตอร์คืออะไร

ไฟล์คอมพิวเตอร์คือไฟล์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นไฟล์เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word หรือไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นจากอุปกร์อิเล็กทรอนิกค์เช่นไฟล์รูปหรือไฟล์วิดีโอที่ได้จากกล้องถ่ายรูป  ปัจจุบันมีไฟล์ประเภทต่างๆ มากมายเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย แต่บางครั้งถึงแม้ว่าข้อมูลจะเป็นประเภทเดียวกันแต่อาจจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ต่างกันตามที่ผู้พัฒนาโปรแกรมกำหนดไว้

ตัวอย่างนามสกุลของไฟล์ต่างๆ
ตัวอย่างนามสกุลของไฟล์ต่างๆ

รูปแบบของนามสกุลไฟล์ส่วนมากนักพัฒนาโปรแกรมมักจะตั้งให้มีความสอดคล้องกับประเภทไฟล์หรือชื่อของโปรแกรมนั้นๆเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจดจำได้ง่ายอย่างเช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .Doc ซึ่งเป็นตัวย่อของ คำว่า Document ที่แปลว่าเอกสาร หรือไฟล์นามสกุล .ai ที่ย่อมาจาก Adobe Illustrator ซึ่งเป็นชื่อของโปรแกรมที่ใช้บันทึกไฟล์ประเภทนี้

ในปัจุบันมีไฟล์เป็นร้อยๆ ชนิด แต่เราจะทำความรู้จักกับไฟล์หลักๆ ที่เราจะได้พบเจอได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวันรวมทั้งชื่อโปรแกรมที่สามารถใช้ในการสร้างนั้นๆ ซึ่งข้อมูลด้านล่างนี้เป็นความเข้าใจของผู้เขียนเอง ซึ่งคิดว่าน่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน

.DOC      Microsoft Word Document
คือไฟล์สำหรับจัดเก็บเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรม Microsoft Word

.TXT       Plain Text File
คือไฟล์สำหรับจัดเก็บข้อความธรรมดาที่ไม่ต้องการมีการจัดรูปแบบมากนัก

.CSV       Comma Separated Values File
คือไฟล์ที่ใช้จัดเก็ยข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งคอลัมน์สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

.PPS       PowerPoint Slide Show
คือไฟล์สำหรับทำสไลด์โชว์ของโปรแกรม Microsoft Power point

.PPT       PowerPoint Presentation
คือไฟล์สำหรับทำนำเสนองานของโปรแกรม Microsoft Power point

.MP3     MP3 Audio File
คือไฟล์สำหรับจัดเก็บเสียง ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

.WAV    WAVE Audio File
คือไฟล์สำหรับจัดเก็บเสียงอีกประเภทหนึ่ง

.AVI       Audio Video Interleave File
คือไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพสูงเพราะมีการบีบอัดที่น้อย

.MOV    Apple QuickTime Movie
คือไฟล์วิดีโอมาตรฐานของระบบปฏิบัติการ OS X หรือที่เรานิยมเรียกว่า แอปเปิ้ล

.MP4     MPEG-4 Video File
คือไฟล์วิดีโอที่นิยมใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์

.MPG    MPEG Video File
คือไฟล์วิดีโออีกชนิดหนึ่งที่สามารถเล่นได้กับโปรแกรมเล่นวิดีโอทั่วไป

.GIF        Graphical Interchange Format File
คือไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่งที่นิยมใช้บนเว็บไซต์

.JPG       JPEG Image
คือไฟล์รูปภาพที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย

.PNG     Portable Network Graphic
คือไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่งที่นิยมใช้บนเว็บไซต์ซึ้งสามารถทำให้บางส่วนของภาพมีความโปร่งแสงได้

.PSD       Adobe Photoshop Document
เป็นไฟล์รูปภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Photoshop

.AI          Adobe Illustrator File
คือไฟล์ลายเส้นที่ใช้กับโปรแกรม Adobe Illustrator

.EPS       Encapsulated PostScript File
คือไฟล์เวกเตอร์ประเภทหนึ่งที่สามารถเปิดได้โดยโปรแกรมทำลายเส้นต่างๆ

.INDD    Adobe InDesign Document
คือไฟล์ของโปรแกรม  Adobe InDesign ที่ใช้สำหรับการทำหนังสือ

.PDF       Portable Document Format File
คือไฟล์เอกสารชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอินเตอร์เน็ต

.XLS        Excel Spreadsheet
คือไฟล์เอกสารในรูปแบบตารางซึ่งถูกสร้างจากโปรแกรม Microsoft Excel

.XLSX     Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
อีกหนึ่งไฟล์ของ Microsoft Excel ที่ถูกใช้ตั้งแต่รุ่นปี 2007 เป็นต้นมา

.SQL       Structured Query Language Data File
ไฟล๋สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

.EXE       Windows Executable File
คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

.APK      Android Package File
คือไฟล์โปรแกรมสำหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Android ในมือถือหรือแท็บเล็ต

.APP      Mac OS X Application
คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ OS X เท่านั้น

.DWG    AutoCAD Drawing Database File
คือไฟล์ของโปรแกรม AutoCAD ที่ใช้ในงานออกแบบด้านวิศวกรรม ทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ

.DXF       Drawing Exchange Format File
อีกหนึ่งไฟล์ AutoCAD ที่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมออกแบบด้านวิศวกรรมอื่นๆ ได้

.HTML   Hypertext Markup Language File
คือไฟล์โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น

.ASP       Active Server Page
อีกหนึ่งโปรแกรมภาษคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งสำหรับสร้างเว็บไซต์

.PHP      PHP Source Code File
อีกหนึ่งโปรแกรมภาษคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งสำหรับสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

.OTF       OpenType Font
คือไฟล์รูปแบบตัวอักษรหรือที่เรานิยมเรียกว่าฟอนต์

.TTF        TrueType Font
คือไฟล์รูปแบบตัวอักษรหรือที่เรานิยมเรียกว่าฟอนต์

.ISO        Disc Image File
คือไฟล์สำหรับจัดเก็บข้อมูลขนิดหนึ่งที่ช่วยรวบรวมข้อมูลให้เป็นไฟล์เดียวซึ้งสะดวกในการทำสำเนา

นี่เป็นตัวอย่างไฟล์บางส่วนที่เราคิดว่าท่านน่าจะพอผ่านหูผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อย ไฟล์เหล่านี้ถ้าเป็นไฟล์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันถึงแม้จะมีนามสกุลไม่เหมือนกันแต่จะสามารถใช้กับโปรแกรมเดียวกันได้ แต่บางครั้งถ้าในกรณีที่ใช้โปรแกรมเดียวกับไม่ได้เราจำเป็นมีการแปลงไฟล์เพื่อที่จะสามารถใช้กับโปรแกรมนั้นๆ ได้

Post Comment