Author: admin

รับแปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ AI หรือ EPS

ไฟล์ที่มีนามสกุล XLS คือไฟล์ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล ซึ่งโดยปกติโปรแกรมชนิดนี้นิยมใช้จัดการขัอมูลเกี่ยวกับตัวเลขหรือจัดการเกี่ยวกับบัญชีที่จำเป็นต้องมีการคำนวนต่างๆ แต่ก็เป็นที่นิยมในการใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ด้วยเช่นกันเนื่องจากโปรแกรมมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นตารางทำให้สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

แปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ AI หรือ EPS
แปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ AI หรือ EPS
Read More รับแปลงไฟล์ XLS เป็นไฟล์ AI หรือ EPS

การแปลงไฟล์คืออะไร ทำไมต้องแปลงไฟล์

สำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าแปลงไฟล์ การแปลงไฟล์นั้นคือการแปลงไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรืออาจจะยังคงเป็นประเภทเดิมแต่แปลงเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรมเดียวกันแต่เป็นรุ่นที่ต่างกันได้ ปัจจุบันการแปลงไฟล์สามารถทำได้โดยโปรแกรมต้นฉบับที่ใช้สร้างไฟล์นั้นด้วยการเลือกบันทึกเป็นไฟล์นามสกุลอื่นที่นอกเหนือจากนามสกุลของโปรแกรมนั้นๆ ยกตัวอย่างในโปรกรม Microsoft Word ที่ปกติใช้บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .doc แต่เราสามารถบันทึกไฟล์เป็นนามสกุลอื่นได้ด้วยอย่างเช่นเป็นไฟล์ PDF, TXT  หรือ HTM

Read More การแปลงไฟล์คืออะไร ทำไมต้องแปลงไฟล์

ไฟล์คอมพิวเตอร์คืออะไร

ไฟล์คอมพิวเตอร์คือไฟล์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นไฟล์เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word หรือไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นจากอุปกร์อิเล็กทรอนิกค์เช่นไฟล์รูปหรือไฟล์วิดีโอที่ได้จากกล้องถ่ายรูป  ปัจจุบันมีไฟล์ประเภทต่างๆ มากมายเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย แต่บางครั้งถึงแม้ว่าข้อมูลจะเป็นประเภทเดียวกันแต่อาจจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ต่างกันตามที่ผู้พัฒนาโปรแกรมกำหนดไว้

ตัวอย่างนามสกุลของไฟล์ต่างๆ
ตัวอย่างนามสกุลของไฟล์ต่างๆ
Read More ไฟล์คอมพิวเตอร์คืออะไร