รับแปลงไฟล์ INDD
in บริการ

รับแปลงไฟล์ INDD

ไฟล์นามสกุล INDD เป็นไฟล์ที่ถูกสร้างและบันทึกจัดเก็บด้วยโปรแกรม Adobe InDesign (อะโดบี อินดีไซน์) ซึ้งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการทำหนังสือหรือนิตยสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน จุดเด่นของโปรแกรมอินดีไซน์คือการสามารถที่จะจัดการหน้ากระดาษของหนังสือไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนหน้าที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย การจัดการรูปแบบพารากราฟ (Paragraph Style)และรูปแบบตัวอักษร (character style) ทำให้สะดวกต่อการแก้ไข ซึ้งความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ในโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ อย่าง Photoshop หรือ Illustrator

แปลงไฟล์ INDD
รับแปลงไฟล์ INDD

 ไฟล์ .INDD ของโปรแกรม Adobe InDesign สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภทอื่น (Export) เป็นไฟล์ประเภทอื่นอาทิ .PDF, .JPG, .EPS, .XML, .HTML ได้ผ่านโปรแกรม InDesign เอง แต่การแปลงไฟล์ประเภทอื่นอย่างเช่นไฟล์ .PDF, .Ai, .EPS, .DOC, .XLS, .JPG เพื่อที่จะนำไปใช้งานในโปรแกรม InDesign ได้โดยตรงและยังคงรูปแบบเดิม 100% ตามไฟล์ต้นฉบับนั้น ณ ปัจจุบันยังทำได้ยาก. ซึ้งวิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างไฟล์ .INDD ขึ้นมาใหม่โดยยึดรูปแบบจากไฟล์ต้นฉบับ
ถ้าท่านมีไฟล์และข้อมูลจำนวนมากที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ .INDD เรามีบริการรับแปลงไฟล์-ข้อมูลทุกชนิดเป็นไฟล์ .INDD ที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม Adobe InDesign ได้ทุกเวอร์ชั่น หรือเพื่อส่งต่อให้โรงพิมพ์เพื่อที่จะจัดพิมพ์ หรือแปลงเป็นไฟล์ PDF ในรูปแบบของ E-Book สำหรับใช้เผยแพร่บนเว็บไซต์

แปลงไฟล์โปรแกรม Adobe InDesign
แปลงไฟล์โปรแกรม Adobe InDesign
  • แปลงไฟล์ PDF เป็น INDD
  • แปลงไฟล์ DOC เป็น INDD
  • แปลงไฟล์ JPG เป็น INDD
  • แปลงไฟล์ XLS เป็น INDD
  • แปลงไฟล์ Ai เป็น INDD
  • รับทำไฟล์หนังสือ

ค่าบริการในการแปลงขึ้นอยู่กับความยากง่ายและจำนวนของงานซึ้งท่านสามารถส่งตัวอย่างมาเช็คราคาก่อนได้ที่อีเมล์ visootsa @ จีเมล.คอม

Post Comment